• Business & Bootcamp

    Inhoudelijke teambuilding vol actie

We Are Fit helpt mensen in beweging te zetten, ook binnen organisaties als het gaat om verandertrajecten en samenwerken. Tijdens Business & Bootcamp komen we niet alleen in sportieve actie, maar kijken we ook naar de manier waarop het team samenwerkt, de samenstelling van het team en de motivatie. We zien dat situaties die in het team spelen zich ook tijdens een bootcamp zullen manifesteren.

Het resultaat

Bij Business & Bootcamp zijn beweging en plezier belangrijk, maar werken we natuurlijk ook naar een lange termijn resultaat: een team dat krachtiger staat en supergoed kan samenwerken, ook als het spannend of uitdagend wordt.

Het programma

Deze activiteit bestaat doorgaans uit twee maal een dagdeel. Naar behoefte zijn langere trajecten mogelijk. Neem gerust contact op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Voorbereiding
Voorafgaand aan het traject zal met de opdrachtgever of voorzitter van het team worden besproken wat de doelen zijn waar het team voor staat opgesteld. Ook zal de coach individueel met alle deelnemers een korte intake hebben en bespreken wat er leeft in het team.

Dagdeel 1
Tijdens het eerste dagdeel krijgt het team de opdracht uitdagende missies uit te voeren in een bootcamp. Onder begeleiding van een ervaren instructeur gaat het team aan de slag. De coach zal het groepsproces begeleiden en na iedere missie kort reflecteren op wat er gebeurde en waar de kansen liggen voor het team. Er wordt gekeken naar talenten, de aanwezige onderstroom, knelpunten en kansen. Aan het eind van het dagdeel zal er een groepsevaluatie worden gedaan en wordt er besproken waar het team de komende tijd aan gaat werken richting de terugkomdag.

Dagdeel 2
Na het eerste dagdeel gaat het team aan de slag met het huiswerk. Na een aantal weken volgt het tweede dagdeel, waar het allemaal draait om de FINEX. Deze Final Exercise staat bol van de uitdagingen om het team voor de laatste keer op de proef te stellen. Nu wordt duidelijk waar het team echt toe in staat is! We evalueren de resultaten en borgen het geleerde voor de toekomst.